CEFNDIR ALUN

Ganwyd a magwyd Alun Davies yn Nhredegar ac mae wedi bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ers mis Mai 2007.

 

Addysgwyd Alun yn Ysgol Gyfun Tredegar a Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Fe’i hetholwyd yn Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ac yna bu’n gweithio fel ymgyrchydd i Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) ac Oxfam, a oedd yn cynnwys gwaith rhyngwladol yn Rwanda a’r Balcanau.

 

Cafodd Alun yrfa lwyddiannus gyda Hyder hefyd cyn cael ei benodi’n Bennaeth Materion Cyhoeddus gydag Awdurdod Ynni Atomig y DU yna’n Gyfarwyddwr Materion Corfforaethol gyda S4C. Cyn cael ei ethol, roedd Alun yn gyfarwyddwr ar ei fusnes ei hun, Bute Communications. Mae wedi gweithio ledled Ewrop a’r Dwyrain Canol ac wedi bod yn siaradwr rheolaidd mewn seminarau a chynadleddau rhyngwladol.

 

Fe’i hetholwyd gyntaf i gynrychioli Canolbarth a Gorllewin Cymru yn 2007 a’i ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Darlledu a’r Is-bwyllgor Datblygu Gwledig. Fe’i hetholwyd i’w sedd gartref ym Mlaenau Gwent yn 2011 a’i ail-ethol yn 2016. Fe’i penodwyd yn

Ddirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd yn 2011 ac yn Weinidog Cyfoeth Naturiol yn 2013. Yn 2016, fe’i penodwyd yn Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ac ym mis Tachwedd 2017, fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.