Yn gweithio’n galed dros Flaenau Gwent

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle

CEFNDIR

LLUNIAU

CYMORTHFEYDD

MANYLION

Croeso i’m gwefan sy’n rhoi gwybodaeth am fy ngwaith fel Aelod o'r Senedd Blaenau Gwent.

 

Cefais fy ngeni a’m magu yn Nhredegar ac rwy’n falch o fod wedi cael y cyfle i wasanaethu Blaenau Gwent yng Senedd Cymru ers Mai 2011.

 

Rwy’n ymroddedig i weithio’n galed dros Flaenau Gwent a siarad dros ein hardal.

 

Fel eich Aelod o'r Senedd rwy’n awyddus bob amser i glywed eich barn a chlywed pa faterion sy’n bwysig i chi.

 

Cofiwch gysylltu os ydych am drafod unrhyw beth neu os gallaf eich helpu o gwbl.

 

Cofion,

 

Alun