CYMORTHFEYDD

Rwy’n cynnal cymorthfeydd rheolaidd mewn lleoliadau amrywiol ledled Blaenau Gwent. Mae manylion cymorthfeydd sydd ar y gweill i’w gweld isod.

Oherwydd canllawiau cyfredol Covid-19, ar hyn o bryd nid wyf yn cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb.

 

Mae fy nhîm a minnau yma i helpu o hyd, cysylltwch â mi trwy:

 

E-bost: Alun.Davies@Senedd.wales

 

Ffôn: 01495 311160

Os nad ydych yn gallu dod i gymhorthfa, neu am drefnu apwyntiad fin nos neu ar benwythnos neu yn eich cartref, ffoniwch fy swyddfa ar 01495 311160.